სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი

ჯიპიაი ჰოლდინგი დაარსდა 2001 წელის 8 მაისს, როგორც პირველი კერძო საპენსიო ფონდი საქართველოში. თავიდანვე ნათელი გახდა, რომ უახლოეს პერიოდში ჯიპიაი ჰოლდინგი ერთადერთი კომპანია იქნებოდა საქართველოს სადაზღვევო სივრცეში, რომლის პრიორიტეტი ქვეყანაში მოქმედი საწარმოების თანამშრომელთა სოციალური დაცვის ხელშეწყობა იქნებოდა. ორგანიზაციის დამფუძნებელთა შორის წარმოდგენილნი არიან ,,თიბისი ბანკი” – ქვეყნის წამყვანი ბანკი და TBIH ჯგუფი – აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი საფინანსო კომპანია, რომელიც ფლობს და მართავს სადაზღვევო და საპენსიო კომპანიებს ბულგარეთში, რუმინეთში, ხორვატიაში, სლოვენიაში, სერბეთსიში, უკრაინასა და რუსეთში.,ჯიპიაი ჰოლდინგი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე აქტიურად შევიდა 2002 წლის დასაწყისიდან და საქმიანობის პირველსავე წელს მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია დაზღვევის სხვადასხვა სფეროში.

http://www.gpih.ge

სათაო ოფისი: კოსტავას 67, ტელ.: (99532) 505 111; ფაქსი: (99532) 365 222

ჯიპიაი ჰოლდინგის ანაზღაურების სამსახური: უზნაძის ქ. 18/5

Advertisements

36 responses to “სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი

 1. gamarjobaT, zalian gtxov iqneb tqven mainc damakvalianot
  …………………………..
  me myavs daiko romelsac esajiroeba damatebiTi gamokvlevebi, nino, ase
  qvia chems daikos ukve 18 clisaa. misi mkurnali eqimia
  nervopatologi,profesori otar toidze, romelic tbilisshi mogvaceobs. chven
  batumshi vcxovrobt, aq satanado aparaturis da gamocdili eqimebis ar
  yolis gamo celicadshi ramodenimejer gvixdeba tbilisshi chamosvla. misi
  diagnozi aris pro-epilefsiuri sindromi. am periodshi
  aucilebelia misi janmrtelobis gamokvleva, saqarTvelosi am periodisaTvis
  arsebuli uaxlesi aparaturiT.rastan dakavshirebiTac gTxovT momweroT
  SesaZlebelia
  Tu ara msgavsi diagniziT Tqventan dazRveva. raTa SevZlo Cemi dis
  dazRveva. da Tu ki rogor unda davazgvio da rodis sheizleba am dazrvevit
  sargebloba? vinaidan
  dazRvevaTa umrevlesoba uars ambobs aseti adamianebis dazrvevaze arada
  mat es yvelaze metad jirdebat. zaliam gTxovT iqneb Tqven mainc
  damexmaroT,dRes televiziiT titqmis yvela dasazrveo kompania aketebs
  reklamas, rom davezrvioT, tumca sinamdvileshi yvelas janmrteli adamiani
  wirdeba dasazrvevad, magram mat ra daashaves visac martla wirdeba
  dazrveva.iqneb mattvisac arsebobs raime saxis programa, ritac
  shesazlebeli iqneba matze daxmareba.

  gTxovT momweroT pasuxi. winaswar didi madloba.

  pativiscemiT maia mamuladze.batumi

 2. გამარჯობათ,მაინტერესებს აქვს თუ არა ჯი პი აი-ჰოლდინგს რაიმე პროდუქტი ორსულთათვის,ანუ,თუ ხდება თვქნთან მათი დაზღვევა და თუ არსებობს მსგავსი პროდუქტი,რა პირობებს სთავაზობთ, რა მოთხოვნებს უყენებთ,ან რა ღირებულებისაა პაკეტი?წინასწარ გმადლობთ გულისხმიერებისთვის.

 3. mogesalmmebit da sadazgvevo agentze vakavsia xom ar gaqvt?

  • ალდაგის და ჯიპიაის ფეისბუქის გვერდზე უნდა იყოს აპლიკაციის ფორმა. შეავსე, გადააგზავნე და წესით უნდა დაგირეკონ.

 4. gamarjobat. var orsulad da maqvs tqveni socialuri dazgveva. maintresebs ramdens aminazgaurebs sakeisro kvetisas da fiziologiuri mshobiarobisas? rogor gavigo? da kidev tqveni socialuris polisi tu moqmedebs samshobiaro saxl ”axal sicocxleshi”? gtxovt mipasuxot

 5. pirovneba romelic iko mdazgveuli da gardaicvala ekutvnis tu ara tanxa gardacvalebis mere

 6. გამარჯობა,ჩემი მეუღლე დაზღვეულია ჯი პი აი ში,მაინტერესებს მეუღლეზე თუ მოქმედებს დაზღვევა მკურნალობაზე.მაგალითად ხელოვნური განაყოფიერება ან მკურნალობა იმისათვის რომ შვილი გვყავდეს ხელოვნური განაყოფიერების გარეშე.ველი პასუხს
  მეუღლე თავდაცვაში მუშაობს,ჯარში და მე მის მეუღლეს მეხება თუ არა ოჯახის დაზღვევა მშობიარობის გარდა.მკურნალობაზე იმ სავადმყოფოში სადაც ეკუთვლის ჯი პი აის. ისე რომ ვიმკურნალო შვილოსნობაზე ან ხელოვნურ განაყოფიერებაზე თუ კი დამჭირდა

 7. რომელ სამშობიაროებში მოქმედებს ჯიპიაის დაზღვევა?

 8. gamarjobat.var umisamarto,martoxela deda,ar var dazgveuli arsad tumca survili maqvs.aseve axlo momavalshi vapireb gaviketo cxviris operacia,mainteresebs tqventan dazgvevis shemtxvevashi ra shegavatebi m,eqneba? gmadlobt

 9. აფერისტები არიან არავინ არ დაზღვიოთ ამათთან არაფერი ათას მიზეზს მოგიძებნიან რო არ აგინაზღაურონ

 10. tu qzgvevt tmis chabrunebas anu pistulis operacias

 11. minda dazgveva tkvens kompaniashi gtxovt momcerot rogor da sad mogmartot mainteresbs onkologiur avadmkofebis dazgveva tu xdeba tkventan da tu aris ramdeni %- it?

 12. vakansia ar aqvs, kurieris tanamdebobaze madloba

 13. GAMARJOBA,MAINTERESEBA TU XDEBA TQVENTAN KONTEINEIS DAZGVEVA

 14. gamarjobat mainteresebs rodis iwyeba agro dazgveva

 15. gamarjobat socialri dazgveva maqvs sagarejoshi amjamad vimyofebi sxvagan mjirdeba eqimis daxmareba tu sheudzlia aqaur soflis eqims mimartva momce?

 16. QETI gamarjobat, me mqonda tqveni dazgveva da moulodnelad qveynidan gavedi da ver gadavixade, gamiuqmda da tu sheidzleba agvadgino da rogor? tanxas gadavixdi rac davalianeba maqvs

 17. Gamarjobat.ranairi dazxveva gakvt erti kvira vrekav da ar pasuxobt rogor ra gavigo gekitxebit xvela nomerze vrekav es raa amas dazxvevas ezaxit

 18. gamarjobad zugdidan var aq ixsneba tqveni kompania .vakansiebze minda vrceli inpormacia shegidzliat damexmarot?

 19. gamarjobat

 20. gamarjobat daxmareba segidliat

 21. Mogesalmebit mainteresebda tqventan kerdeba tu ara samgzavro dazgveva da ramdenia gadasaxdeli

 22. Gamarjobat ykacravat anim damizgvia mankana tbilishi zoparkis cin da ver vnaxylob misi nomeri mkonda damekarga

 23. var onkologiurad daavadebuli da mainteresebs qveni dazgvevashi shedis da afinanseb tu ara

 24. hemtvis bolo imedia .var 40 clis mhirdeba irtave menjis plastikuri operacia ,hemtvis es tanxa rac operaciistvis aris saciro dnelia ertianat gadaxda.mzat var shevidino iseti paketi hemtvis morgebuli da gadavixado kovel tves .mainteresebs gegmiur operaciebs tu afinansebt.anu roca mhirdeba.

 25. agro mosavalze mkonda dasgveva da dalian ukmakofilo var atami romelic iko shefasebuli 60 tetrad 10 tetrshi miangarishes damtoves bankis valshi aferistebi arian aravin ar scadot bedi amattan

 26. aferistebi arian

 27. rogorr davegvioo

 28. Mainteresebs samogzauro dazgveva 90 dgiani ra girs?

 29. Sheizleba rom tqvenma agentma damikavshirdes

 30. თაღლითები და აფერისტები არიან.შორს ამათგან.

 31. Manda tqventan dazgveva jamrtelobas dazgveva tu sheidleba gamarkviet

 32. gamarjoba manknis dazgveva minda mesa da mainteresebs tkveni pirobebi tu rajdeba ramdeni raa shedis tkven dazgvevashi tu shegizliat an momwerot 593782785 2010 toyota priusi tviuriii shemosatani ramdeni ikneba

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s